ZN-účto

Chcete spát klidně? Svěřte účto naší firmě . .

Služby

 

 • • vedení daňové evidence
 • • vedení účetnictví
 • • zpracování mezd včetně personalistiky
 • • daňová přiznání
 • • výkaznictví
 • • účetní a ekonomické poradenství
 • • analýzy
 • • registrační servis pro začínající podnikatele a firmy
 • • rekonstrukce účetnictví

 

 • daňová evidence
 •  
 • zpracování prvotních dokladů, peněžní deník, pokladní knihy, knihy závazků a pohledávek, evidence investičního majetku, leasing, záznamní povinnost k DPH, silniční daň, účetní a daňové závěrky, poradenství, zastupování na úřadech, možnost převzetí dokladů v sídle Vaší společnosti

 

 • účetnictví :  
 •  
 • zpracování prvotních dokladů, hlavní a obratové knihy, účetní deník, knihy pohledávek a závazků, karty investičního majetku, leasing, skladové hospodářství, střediskové účetnictví, záznamní povinnost k DPH, silniční daň, převodové a darovací daně, výkazy - výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příprava podkladů ke kontrole, zastupování na úřadech, možnost převzetí dokladů v sídle Vaší společnosti

 

 • mzdy :  
 •  
 • vedení mzdové agendy, zpracování přehledů pro ZP a ČSSZ, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, roční zúčtování mezd, dohody o provedení práce, potvrzení pro úřady, pracovní smlouvy, evidenční listy důchodového pojištění, podklady pro náhrady a dávky nemocenského zabezpečení

 

 • daňová přiznání : 
 •  
 • přímé i nepřímé daně-DPFO, DPPO, DPH, silniční daň, převodové dně, darovací daň, spotřební daň

 

 • výkaznictví : 
 •  
 • statistické výkazy pro ČSÚ, Eko-Kom, podklady pro banky, Intrastat

 

 • účetní a ekonomické poradenství :
 •  
 • při zakládání a ukončení podnikatelské činnosti, při změnách ve společnosti, přechod z daňové evidence na účetnictví a opačně, business plán, podnikatelské záměry, daňové úlevy, úsporná opatření

 

 • analýzy : 
 •  
 • rozbory hospodaření společnosti, kompletní analýzy - rentabilita, nákladovost, likvidita, doby obratu, zadluženost, úrokové krytí, návratnost, peněžní toky

 

 • registrační servis :
 •  
 • seznam potřebných dokumentu k registraci na ŽL,  FÚ, ZP, ČSSZ, sestavení zakládajících smluv, sestavení interních předpisů, zaškolení na účetním software, pomocné informace k předmětu podnikání

   

 • rekonstrukce účetnictví :
 •  
 • pokud nemáte kompletní účetnictví, při ztrátě nebo zničení dat a dokladů, pokud neodpovídá platným zákonům
 •  
 •  doplňkové služby
 •  
 • asistence při jednání s institucemi, administrativní služby, konzultace 

                                           znúčto

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright (R) 1992 - 2012 Helena Bartíková